konferenciarol-01 25
Az évenkénti ifjúsági konferenciák az ODFIE életében tekintélyes múltra tekintenek vissza.

A tagság seregszemléjeként is számon tartott konferenciák sorozatkezdő kiírását 1928-ban szervezték meg. Az 1948-ban állami rendelettel megszüntetett ODFIE 1990-ben alakult újra, 1991-től ismét évente megrendezi az ifjúsági konferenciákat. 


Az idei konferencia a reformáció jegyében zajlik. A 2017. évi rendezvény célja: az unitarizmus sokszínűségének megmutatása az egyletes öntudat erősítése és a reformáció fogalmának fiatalosabb megismertetése a fiatalok körében. 
A konferencia programjában előadások és kiscsoportos foglalkozások mellett vallásos, közművelődési, közösségfejlesztő és szabadidős tevékenységek is helyet kapnak.
 


Az ODFIE tagjainak megszólítása mellett ennek a rendezvénynek sokkal szélesebb körű kapcsolatalakító szerepe van. A különböző társszervezetekkel való együttműködés elmélyítésére a meghívott szervezetképviselők fórumszerű találkozójának programba iktatásával kínál alkalmat.


A résztvevők száma tekintélyesnek mondható: az elmúlt évek konferenciáin – a fiókegyletek és az együttműködő szervezetek képviseletében – átlagban 250 fiatal vett részt, de volt olyan év is (2000), amikor a résztvevők száma elérte az 560-at. 
 
 
 konferenciarol-01 28
Vargyas

Vargyas

Vargyas (románul Vârghiș) község Romániában, Kovászna megyében, Erdővidéken. 1332-ben Vaygias néven említik. Területét már a rómaiak is ismerték. Az Oklánd felé vezető műút közelében a római limes egyik jelzőtornyának maradványa Hagymás várának maradványai láthatók. Ettől nem messze a Rika-erdőben kör alaprajzú kora középkori vár romjai láthatók, melyet a nép Attila várának nevez, melynek közelében temették el Réka királynét.

A falu eredetileg a Trencsen-hegyen volt és a tatárjárás után települt mai helyére. 13.századi alszegi temploma a mai unitárius templom közelében állt, a 15. században gótikus átépítették, a 19. század elején lebontották.

Köveit beépítették az új, 1813-1820 között épített unitárius templomba. A falu határában egykor vasat és szenet bányásztak.

Látnivalók:

·         A bútorfestő és fafaragó Sütő család kiállítása.

·         Hagymás várának romjai (római eredetű).

·         Ríka várának romjai a Ríka erdőben.

·         Szentmárton középkori falu templomának romjai.

·        
A Daniel-kastély (15.század eredetű, jelenlegi formája 18. századi). (Jelenleg az esztergomi önkormányzat tulajdona)

·         A Súgó-patak völgyében 56 m hosszú barlangot a Súgólikat tárták fel A falu unitárius oldala

 A falu történetében a reformáció hoz gyökeres változást. Az addig egységes, római katolikus  vallású gyülekezet 1567-ben az unitárius hitre tért. Mi, vargyasiak, ettől az időtől számítjuk egyházközségünk történetét, amikor az alszegi templom, papilak és iskola teljes egészében átment az unitáriusok tulajdonába és 246 évig ezen a helyen működött 1813-ig, amikor a falugyűlés döntésének nyomán lebontották és a mai helyére felépítették az új, széptemplomot, az új papilakot , „felekezeti" iskolát és kántori lakot.

A vargyasi rovásírásos lelet felszínre kerülése alapján tehát elmondhatjuk, hogy Vargyas a honfoglalás éveitől magyarok által lakott terület. Az egyház élet központja az Alszeg volt és a Daniel kastély. Itt működött az iskola is, ahol papok és tanítók oktattak a vargyasiak gyermekeit. Sajnos irattárunkban nem találhatók erről a korról (1567 előtt) adatok. Dr. Borbáth Károly jegyzetei alapján tudjuk, hogy a falu első unitárius lelkésze „tiszteletes Balog Péter uram" volt 1585-ben

Az egylet a vargyasi század eleji közművelődés jelentős szervezetként jött létre. Más egyesületekkel egyetemben jelentős szerepet töltött be a község életében. A XX. sz. első felében fénykorukat élték az egyház mellett szerveződő Dávid Ferenc Egylet, a Dávid Ferenc Férfikórus, Dávid Ferenc Nőszövetség, valamint az EMKE Dalosköre.

Kisebb nagyobb megszakításokkal azóta is működik, és a mai Dávid Ferenc Egylet vargyasi tagjai büszkén járhatnak egyleti találkozókra: van hagyomány, amelyre a mai kor követelményeinek megfelelően építeni kell.