konferenciarol-01 22
Jelentkezés!

Te jelentkeztél már a Konferenciára? Ha még nem, akkor minél hamarabb jelentkezz.
A módszer egyszerű a jelentkezés menüpontnál lehet regisztrálni!

Érdemes elolvasni a jelentkezésre vonatkozó információkat is!


Várunk szeretettel!
a SzervezŐk 
 
 
konferenciarol-01 22
Kissolymos megközelítési lehetőségei 


Feltöltés alatt...

   
   
 
konferenciarol-01 22 Kedves látogató!

Szeretettel köszöntünk téged a 40. Unitárius Ifjúsági Konferencia honlapján!
A böngészés mindenki számára megengedett, ingyenes opció.
Amennyiben a program, hangulat, vagy a képek/videók elnyerték a tetszésedet, bátran jelentkezz az idei
Ifjúsági Konferenciánkra!

Várunk szeretettel!
a SzervezŐk
 
 
konferenciarol-01 25
Az évenkénti ifjúsági konferenciák az ODFIE életében tekintélyes múltra tekintenek vissza.

A tagság seregszemléjeként is számon tartott konferenciák sorozatkezdő kiírását 1928-ban szervezték meg. Az 1948-ban állami rendelettel megszüntetett ODFIE 1990-ben alakult újra, 1991-től ismét évente megrendezi az ifjúsági konferenciákat. 


Az idei konferencia jubileumi alkalom. A 2016. évi rendezvény célja: az unitarizmus sokszínűségének megmutatása az egyletes öntudat erősítése és a 40. alkalom közös ünneplése.

A konferencia programjában előadások és kiscsoportos foglalkozások mellett vallásos, közművelődési, közösségfejlesztő és szabadidős tevékenységek is helyet kapnak.
 


Az ODFIE tagjainak megszólítása mellett ennek a rendezvénynek sokkal szélesebb körű kapcsolatalakító szerepe van. A különböző társszervezetekkel való együttműködés elmélyítésére a meghívott szervezetképviselők fórumszerű találkozójának programba iktatásával kínál alkalmat.


A résztvevők száma tekintélyesnek mondható: az elmúlt évek konferenciáin – a fiókegyletek és az együttműködő szervezetek képviseletében – átlagban 250 fiatal vett részt, de volt olyan év is (2000), amikor a résztvevők száma elérte az 560-at. 
 
 
 konferenciarol-01 28

Kissolymos

(forrás: Wikipédia és Csedő Attila fotóblogja)

Kissolymos (románul Șoimușu Mic) a községközponttól, Székelyandrásfalvától 4 km, Székelykeresztúrtól és Segesvártól egyaránt 24 km távolságra terül el.

Neve akárcsak Nagysolymosé arra utal, hogy egykori lakói fejedelmi solymászok voltak.

A legenda szerint a két falut, két testvér alapította. Nem tudtak megosztozni az örökölt földek fölött, hát sólymaikra bízták a választást. A nagyobbik testvér madara Nagysolymos völgye felé, a kisebbik testvéré Kissolymos völgye felé repült.

A település már régi idők óta lakott. A feljegy­zésekben Kissolymos nevét először 1318-ben említik.

A Várhegy tetején egykor várszerű erődítmény állott, melyet a helyiek Törökvárként emlegetnek és Domán pasa várának tekintik. Az egykori földvár nyomai ma is láthatók. 

Jelenleg Kissolymosnak két temp­loma van. A reformátust elős­zör 1638-ban említik, az uni­tárius templomot pedig 1797 ben kezdték el építeni.    A falu unitárius oldala

"És most pillantsunk be Kis-Solymosra, mely falut, miként Nagy-Solymost is unitárius és reformatus elegy népesség lakja. E faluról azt jegyezhetjük fel, hogy Koncz Boldizsár az unitáriusok X-ik püspöke, ki a most is kézi könyvül szolgáló nagy kátét s több igen kedvelt könyörgést irt, itten született, és azt is, hogy a mult század végén hires iskolája volt itt az unitáriusoknak, melyben a jeles Augustinovits Pál tanulmányait kezdte." 
(Orbán Balázs)   

Az egyházi jegyzőkönyvek  szerint 1760-ban már unitárius iskola volt a faluban. Jánosfalvi Csoma István  tanárkodása alatt oly nagy hírre emelte az iskolát, hogy a Homoród-mente, Segesvár, és Szászkézd vidéke is ide küldte tanulni fiait. Több jeles ember került ki a kissolymosi iskolából.  Mihály János, Udvarhelyszék híres királybírája, és Augusztinovics Pál, királyi főkormányi tanácsos, az unitárius egyház főgondnoka. A mai iskola Augusztinovics Pál nevét vette fel, aki nagy pártfogója volt az ifjúság neveltetésének.
 


A Kis­soly­mo­si, vagy Mogyorós-patak mentén elterülő Kissolymos te­le­pülés a közép­kor­­ban katolikus falu volt, a re­formáció hatására  lako­sai­nak nagy része áttért az uni­tárius vallásra. 

A klasszicizáló késő barokk stilusban  épült unitárius templom valószínűleg 1797 és 1811 között épült. 

A kissolymosi unitárius templom térfedése szemléletesen érzékelteti, hogy a Türk-féle (Türk Antal) lapos boltozat a XIX. században hogyan alakul át tükörboltozattá, majd sík mennyezetté.

A templomtoronyban  két harang lakik. A régi harangokat háborús célokra használták fel. A nagyobbik harangot 1921-ben öntette az egyházközség, a kisebbiket 1923-ban ajándékozta az egyháznak Kőrösfői János.


(További érdekességek itt.)
 
 
konferenciarol-01 30